Předpis soutěže Liga Vysočiny mužů 2010/2011 (nový nemám)

Hrací systém soutěže

7 družstev, každé s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje, na nichž se vždy střetne 6 družstev, jedno družstvo má volno. Každé družstvo sehraje na jednom turnaji dvě utkání. Každé družstvo pořádá dva turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty odměn a cestovních náhrad rozhodčím. Každé družstvo odehraje v souteži 24 zápasů.


Hodnocení výsledků

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.


Oficiální míček

Míček schválený IFF, bílé nebo vanilkové barvy. Použití míčku jiné barvy podléhá schválení řídícího orgánu.


Trenérské vedení

Doporučen trenér licence C.


Postup

1. družstvo postupuje přímo do 3. ligy mužů - divize V.
Družstvo na 2. místě postupuje do Nadstavby o postup do 3. ligy mužů - divize V.
Družstvo na 3. místě postupuje do Nadstavby o postup do 3. ligy mužu - divize V v případě, že je lepší než 3. tým Jihočeské ligy mužů dle koeficientu úspešnosti: rozhoduje postupně vyšší podíl získaných bodů na jedno sehrané utkání, dále rozdíl skóre, poměr skóre a nakonec los.


Sestup

Bude upřesněno dle počtu přihlášených družstev.


Hrací čas

3 × 15 minut čistého času, 5 minut přestávka, minimální čas na jedno utkání je 90 minut. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 150 minut (2,5 hodiny).


Rozměry hřiště

Hraje se na hřištích dle pravidel florbalu (40 × 20 m), nejmenší rozměr hřiště je 36 × 18 m.


Hrací den

Hrací den je sobota nebo neděle v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek či pondělí) může pořadatel za hrací den zvolit i tento den. Oficiální hrací den musí pořádající družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července, je nutné přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti. Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle „Předpisu o změnách termínů ligových soutěží“.


Povolené časy začátku utkání

Nejdříve v 8:00 hod.; v den před dnem pracovního volna nejpozději ve 20:00 hod.; v den před pracovním dnem nejpozději v 18:00 hod. Jiné časy podléhají schválení řídícím orgánem soutěže


Soutěžní kauce

4 500 Kč


Startovné

4 500 Kč


Odměna rozhodčím

250 Kč za utkání


Věkové kategorie

Hrají muži (ročníky nar. 1991 a starší), junioři (ročníky nar. 1992 a 1993) a ženy dle Pokynu umožňujícího start hráček ženské kategorie v soutěžích mužských kategorií.Povinnosti pořadatelů ligových utkání: Liga Vysočiny mužů

 1. Zajistit halu v termínu daném rozpisem utkání a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům florbalu a předpisu soutěže.
 2. Písemně potvrdit řídícímu orgánu termíny a místa konání nebo zaslat žádosti o změny termínu utkání celé soutěže nejpozději do 20. 7. 2009.
 3. Zajistit nabídku přijatelného ubytování pro hostující družstva a rozhodčí v místě konání utkání.
 4. Odeslat hlášenku o utkání dle „Pokynů pro posílání hlášenky o utkání“.
 5. Zajistit a nejpozději 30 minut před utkáním zpřístupnit uzamykatelné šatny (včetně sprch) pro rozhodčí a pro každé zúčastněné mužstvo (minimálně však 4 uzamykatelné šatny). V případě, že je počet družstev vyšší než počet šaten je pořadatel povinen zpracovat a vyvěsit časový rozpis šaten, v němž musí umožnit každému družstvu mít šatnu k dispozici minimálně 30 minut před a po utkání.
 6. Vhodnou formou informovat veřejnost a média o konání utkání. Zajistit, aby diváci byli informováni o družstvech, o soutěži, atd. (program k utkání ...). Viditelně vyvěsit rozpis utkání a výsledkový servis.
 7. Minimálně 30 minut před začátkem utkání musí být hřiště vyznačeno podle pravidel florbalu. Tím se rozumí:
  • mantinely a branky stojí na svých místech dle pravidel florbalu
  • vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše a na mantinelech) dle pravidel florbalu
  • fungující časomíra (ukazatel odpočítávání času, skóre, třetiny, trestů a timeoutu)
  • střídačky, trestnou lavici a stolek časoměřičů umístěné podle pravidel florbalu tak, aby z těchto míst bylo zřetelně vidět na časomíru
  • přítomnost hlavního pořadatele po celou dobu turnaje (jasně a viditelně označená osoba, starší 18 let, zodpovědná za činnost pořadatelské služby), dále minimálně dvou pořadatelů u stolku časoměřičů (časoměřič, zapisovatel a v případě, že z hráčských lavic není vidět odpočítávání trestů nebo tento údaj časomíra nemá, pomocná osoba k měření trestů, která zajišťuje vracení hráčů z trestných lavic), minimálně dalších 2 pořadatelů na hrací ploše pro rychlou úpravu hrací plochy a rovnání mantinelů a další pořadatelé v prostorách haly pro zajištění ustanovení o pořadatelství dle Legislativních předpisů ČFbU - Sportovního řádu článku 7.
  • u stolku časoměřičů připravené:
   • hrací míče (vždy minimálně 3 po celou dobu turnaje), rezervní stopky, psací pomůcky atd.
   • řádně vyplněný a podepsaný Zápis o utkání (od obou soupořů)
  • přítomnost zdravotnické služby (jasně a viditelně označená osoba s potřebným vybavením pro první pomoc), viz. Předpis o zajištění ZdS
 8. Umožnit bezplatný vstup do haly delegátům a rozhodčím ČFbU, zástupcům médií, pracovníkům dopingové kontroly apod. Zajistit podmínky pro činnost zástupcůřídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pro dopingovou kontrolu
 9. Zajistit rozhodčím zasožitelnost nealkoholických nápojů v prostoru haly
 10. Dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích, v souladu s platnými předpisy a dle pravidel florbalu
 11. Vyplňovat Zápis o utkání (ZOU) dle platných pokynů na jeho zadní straně. Po utkání zkontrolovat úplnost vyplnění ZOU.
 12. Za správnost údajů v ZOU a za jeho úplné vyplnění zodpovídá pořádající oddíl.
 13. Do 10 minut po skončení utkání nahlásit výsledek utkání SMS zprávou ve tvaru: cfbu 5VM5-Axxx y:z na číslo 900 06 03, kde 5VM5-Axxx je kód utkání a y:z je výsledné skóre z pohledu domácích (např.: cfbu 5VM5-A085 5:3)
 14. Do 15 minut po skončení utkání vyplatit rozhodčím příslušnou finanční odměnu za utkání a cestovní náhradu.
 15. Výsledky utkání nahlásit ve formě: soutěž, datum, místo konání: výsledky utkání (např.: 5VM5, 4.10.09, Třebíč: A019 5:2, A020 6:3, atd.) nejpozději 2 hodiny po skončení turnaje SMS zprávou na tel. číslo: 777 002 102 nebo emailem na adresu koten@cfbu.cz
 16. Následující pracovní den po odehrání turnaje odeslat doložitelným způsobem originál a první kopii Zápisu o utkání na adresu: Sekretariát JčFbU a FbUVy, Na Výsluní 1079, 393 01 PelhřimovNáš tým

Jméno: Karel Kubát
Pozice: Brankář
Přezdívka: Kája
Číslo dresu: 2


Jméno: Jiří Pachta
Pozice: Brankář
Přezdívka: Jirka (Pachtík)
Číslo dresu: 14


Jméno: Michal Kosina
Pozice: Kapitán - obránce
Přezdívka: Majkl
Číslo dresu: 7


Jméno: Jiří Drápal
Pozice: Útočník
Přezdívka: Jirka
Číslo dresu: 64


Jméno: Zbyněk Fikar
Pozice: Útočník
Přezdívka: Fiki
Číslo dresu: 9


Jméno: David Fryšonc
Pozice: Útočník
Přezdívka: David
Číslo dresu: 27


Jméno: Miroslav Jelínek
Pozice: Útočník
Přezdívka: Jeli
Číslo dresu: 16


Jméno: Jan Kočí
Pozice: Útočník
Přezdívka: Čík
Číslo dresu: 8


Jméno: Jan Kosina
Pozice: Útočník
Přezdívka: Honza
Číslo dresu: 12


Jméno: Kamil Špaček
Pozice: Obránce
Přezdívka: Kamil
Číslo dresu: 49


Jméno: David Rauscher
Pozice: Útočník
Přezdívka: Raušík
Číslo dresu: 19


Jméno: Jan Herout
Pozice: Obránce
Přezdívka: Heri
Číslo dresu: 89


Jméno: David Prášek
Pozice: Útočník
Přezdívka: Prachy
Číslo dresu: 3


Jméno: Jaromír Rous
Pozice: Obránce
Přezdívka: Jarda (fous)
Číslo dresu: 10Následující hráči jsou z týmu našeho "áčka" a budou-li moct, tak náš tým podpoří. Jsou to hráči, které vychoval náš tým ;)

Jméno: Josef Propper
Pozice: Útočník
Přezdívka: Pepa
Číslo dresu: --


Jméno: Aleš Valenta
Pozice: Útočník
Přezdívka: Aleš
Číslo dresu: 33