Předpis soutěže Liga Vysočiny mužů 2008/2009

Hrací systém soutěže

6 družstev, každé s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje, na nichž se vždy střetne 5 družstev. Jedno družstvo má volno. Každé družstvo sehraje na jednom turnaji 2 utkání. Každé družstvo pořádá 2 turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty odměn a cestvních náhrad rozhodčím. Každé družstvo odehraje v soutěži 20 zápasů.


Hodnocení výsledků

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body. V případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.


Oficiální míček

Míček schválený IFF bílé nebo vanilkové barvy. Použití míčku jiné barvy podléhá schválení řídícího orgánu.


Haly

Utkání je možné pořádat pouze v hale schválené pro regionální soutěže.


Trenérské vedení

Doporučen trenér licence C.


Postup

1. družstvo postupuje přímo do 3. ligy mužů - divize V.


Sestup

Nikdo nesestupuje


Hrací čas

3 × 15 minut čistého času, 5 minut přestávka, minimální čas na jedno utkání je 90 minut.


Rozměry hřiště

Hraje se na hřištích dle pravidel florbalu (40 × 20 m), nejmenší rozměr hřiště je 36 × 18 m.


Hrací den

Hrací den je sobota. Oficiální hrací den musí pořádající družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly - tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července, je nutné přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti. Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují podle "Předpisu o změnách termínů ligových soutěží".


Povolené časy začátku utkání

V sobotu nejdříve v 8:00 hod., nejpozději ve 20:00 hod. V neděli nejdříve v 8:00 hod., nejpozději v 18:00 hod. Jiné časy podléhají schválení řídícím orgánem soutěže.


Soutěžní kauce

4 000 Kč


Startovné

3 500 Kč


Odměna rozhodčím

250 Kč za utkání


Věkové kategorie

Hrají muži (ročníky nar. 1988 a starší), junioři (ročníky nar. 1989 a 1990) a dorostenci (ročníky nar. 1991 a 1992) a ženy dle Pokynu umožňujícího start hráček ženské kategorie v soutěžích mužských kategorií.Povinnosti pořadatelů ligových utkání: Liga Vysočiny mužů

 1. Zajistit halu v termínu daném rozpisem utkání a pořádat utkání na hřišti vyhovujícím pravidlům florbalu a schváleném pro regionální soutěže JčFbU a FbUVy.
 2. Písemně potvrdit řídícímu orgánu termíny a místa konání + zaslat případné žádosti o změny termínu utkání celé soutěže nejpozději do 20. 7. 2008.
 3. Zajistit nabídku přijatelného ubytování pro hostující družstva a rozhodčí v místě konání utkání.
 4. Odeslat hlášenku o utkání dle "Pokynů pro posílání hlášenky o utkání".
 5. Zajistit a nejpozději 30 minut před utkáním zpřístupnit uzamykatelné šatny (včetně sprch) pro rozhodčí a pro každé zúčastněné mužstvo (minimálně však 4 uzamykatelné šatny). V případě, že je počet družstev vyšší než počet šaten, je pořadatel povinen zpracovat a vyvěsit časový rozpis šaten, v němž musí umožnit každému družstvu mít šatnu k dispozici minimálně 30 minut před a po utkání.
 6. Vhodnou formou informovat veřejnost a média o konání utkání. Zajistit, aby diváci byli informováni o družstvech, o soutěži, atd. (program k utkání...). Viditelně vyvěsit rozpis utkání a výsledkový servis.
 7. Minimálně 30 minut před začátkem utkání musí být hřiště vyznačeno podle pravidel florbalu. Tím se rozumí:
  • mantinely a branky stojí na svých místech dle pravidel florbalu
  • vyznačené hřiště (body a čáry na hrací ploše a na mantinelech) dle pravidel florbalu
  • fungující časomíra (ukazatel odpočítávání času, skóre, třetiny, trestů a timeoutu)
  • střídačky, trestnou lavici a stolek časoměřičů umístěné podle pravidel florbalu tak, aby z těchto míst bylo zřetelně vidět na časomíru
  • přítomnost hlavního pořadatele po celou dobu turnaje (jasně a viditelně označená osoba, starší 18 let, zodpovědná za činnost pořadatelské služby), dále minimálně dvou pořadatelů u stolku časoměřičů (časoměřič, zapisovatel a v případě, že z hráčských lavic není vidět odpočítávání trestů nebo tento údaj časomíra nemá, pomocná osoba k měření trestů, která zajišťuje vracení hráčů z trestných lavic), minimálně dalších 2 pořadatelů na hrací ploše pro rychlou úpravu hrací plochy a rovnání mantinelů a další pořadatelé v prostorách haly pro zajištění ustanovení o pořadatelství dle Legislativních předpisů ČFbU - Sportovního řádu článku 7.
  • u stolku časoměřičů připravené:
   • hrací míče (vždy minimálně 3 po celou dobu turnaje), rezervní stopky, psací pomůcky atd.
   • řádně vyplněný a podepsaný Zápis o utkání (od obou soupořů)
  • přítomnost zdravotnické služby (jasně a viditelně označená osoba s potřebným vybavením pro první pomoc), viz. Předpis o zajištění ZdS
 8. Umožnit bezplatný vstup do haly delegátům a rozhodčím ČFbU, zástupcům médií, pracovníkům dopingové kontroly apod. Zajistit podmínky pro činnost zástupcůřídících orgánů soutěže a jeho komisí, zejména pro delegáta utkání a pracovníky pro dopingovou kontrolu
 9. Zajistit rozhodčím zasožitelnost nealkoholických nápojů v prostoru haly
 10. Dodržet oficiální začátek utkání a v průběhu utkání postupovat dle pokynů rozhodčích, v souladu s platnými předpisy a dle pravidel florbalu
 11. Vyplňovat Zápis o utkání (ZOU) dle platných pokynů na jeho zadní straně. Po utkání zkontrolovat úplnost vyplnění ZOU.
 12. Za správnost údajů v ZOU a za jeho úplné vyplnění zodpovídá pořádající oddíl.
 13. Do 15 minut po skončení utkání vyplatit rozhodčím příslušnou finanční odměnu za utkání a cestovní náhradu.
 14. Výsledky utkání na hlásit ve formě: soutěž, datum, místo konání: výsledky utkání (např.: 5VM5, 11.10.08, Jihlava: A006 6:2, A007 6:3) nejpozději 2 hodiny po skončení turnaje SMS zprávou na tel. číslo: 777 002 102 nebo na emailovou adresu koten@cfbu.cz.
 15. Následující pracovní den po odehrání turnaje odeslat doporučeně doložitelným způsobem originál a první kopii Zápisu o utkání na adresu: Jan Koten, Na Výsluní 1079, 393 01 Pelhřimov.Náš tým

Jméno: Karel Kubát
Pozice: Brankář
Přezdívka: Kája
Číslo dresu: 2


Jméno: Michal Kosina
Pozice: Kapitán - útočník
Přezdívka: Majkl
Číslo dresu: 7


Jméno: Petr Doubek
Pozice: Útočník
Přezdívka: Petr
Číslo dresu: 64


Jméno: Zbyněk Fikar
Pozice: Útočník (obránce)
Přezdívka: Fiki
Číslo dresu: 9


Jméno: Miroslav Jelínek
Pozice: Útočník
Přezdívka: Jeli
Číslo dresu: 16


Jméno: Miroslav Jurek
Pozice: Útočník
Přezdívka: Míra
Číslo dresu: -


Jméno: Jan Kočí
Pozice: Útočník
Přezdívka: Čík
Číslo dresu: 8


Jméno: Jan Kosina
Pozice: Útočník
Přezdívka: Honza
Číslo dresu: 12


Jméno: Josef Propper
Pozice: Útočník
Přezdívka: Pepa
Číslo dresu: 27


Jméno: Kamil Špaček
Pozice: Útočník (obránce)
Přezdívka: Kamil
Číslo dresu: 49


Jméno: Aleš Valenta
Pozice: Útočník
Přezdívka: Aleš
Číslo dresu: 33


Jméno: Jan Herout
Pozice: Obránce
Přezdívka: Heri
Číslo dresu: 89


Jméno: Jan Panovec
Pozice: Obránce
Přezdívka: Pany
Číslo dresu: 3


Jméno: Martin Wastl
Pozice: Obránce
Přezdívka: Martin
Číslo dresu: 11


Výsledky posledních dvou kol

ASK Bystřice : SK Přibyslav 5 : 6
Sabots Jihlava : FBŠ Jihlava 4 : 11
SK Přibyslav : TJS Žďár 10 : 2
ASK Bystřice : Sabots Jihlava 4 : 8
FBŠ Jihlava : TJS Žďár 19 : 5